top of page
STEVE JOBS (5).gif

Radyo Telsiz Ekipmanları ( Telefon , Modul , bluetooth kulaklık , telsiz vb.) tareks izinleri

İletişim Teknolojisi, Telekomünikasyon ve Veri İşleme

Telsiz Ekipmanları Hakkında Genel Bilgiler

Mevzuatın Kapsamı:

Telsiz ekipmanlarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) mevzuatı, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) ve Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında piyasaya arz koşullarını, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla sahip olması gereken temel gerekleri, piyasa gözetimi ve denetiminin şekli ile BTK’nin uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşlar ile ilgili yetkilerini düzenlemektedir.

Temel güvenlik gerekleri:

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’nin “Temel Gerekler” başlıklı 5 inci maddesi kapsamında söz konusu cihazların Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)’te belirtilen emniyet gereklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetini koruyacak şekilde imal edilmeli ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’nde belirlenen şekilde ve yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk şartlarını sağlamalıdır. Ayrıca telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte imal edilmelidir. Yine aynı maddede ilave temel gerekler de tanımlanmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği uygunluk işareti:

Telsiz ekipmanlarının “CE İşareti Yönetmeliği”nde belirtildiği şekliyle “CE” işareti taşıması piyasaya arz için zorunluluktur. Söz konusu cihazların sahip olması gereken işaretlemelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Mevzuatın gerektirdiği uygunluk değerlendirme prosedürü:

Telsiz ekipmanlarına yönelik uygunluk değerlendirme prosedürleri Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’nde yer aldığı şekliyle;

  • İç Üretim Kontrolü (Modül A)

  • Uygunluk Değerlendirmesi (Modül B ve Modül C)

  • Tam Kalite Güvencesine Dayalı Uygunluk (Modül H)

ile gerçekleştirilebilmektedir. Modüllerin kullanım şartları aşağıda gösterilmiştir.

Mevzuatın yürürlük tarihi:

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) 5 Kasım 2021 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page